انتخاب چیلر مناسب
امروزه انتخاب سامانه تهویه مطبوع بویژه انتخاب چیلر مناسب به جهت کاربری متفاوت پروژه ها و با توجه به ملاحظات انرژی ، هزینه های اولیه و جاری یکی پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار است . در کارخانه های سازنده ، انواع چیلر با توجه به نوع کمپرسور ، تبخیر کننده و کندانسور تقسیم بندی و تولید می شوند .
در دسته بندی می توان عوامل زیادی را برشمرد که در این مقاله بیشتر به اهمیت ضریب عملکرد در بار جزیی IPLV و ESEER پرداخته شده است .
عوامل مهم در انتخاب چیلر عبارتند از :
ظرفیت واقعی بر اساس کاربری پروژه و دمای خشک و دمای مرطوب با توجه به نوع دستگاه
نوع کندانسور با توجه به اقلیم و کاربری پروژه
IPLV , ESEER , COP , EER
انتخاب نوع کمپرسور با توجه به ظرفیت مورد نیاز و نوع کاربری
مصرف برق و جریان راه اندازی
صدا
ابعاد و وزن
جهت انتخاب چیلر مناسب برای هر پروژه میبایست موارد فوق را اولویت بندی نموده و بر اساس اولویت انتخاب نماییم . بعنوان مثال صدای دستگاه برای یک پروژه بیمارستانی و یا آموزشی اولویت محسوب میشود در حالی که برای پروژه صنعتی اهمیتی ندارد . بنابراین هر نوع چیلر برای پروژه ای خاص و با ظرفیت مناسب با آن می بایست انتخاب شده و انتخاب مشابه برای کاربری های متفاوت و شرایط اقلیمی متفاوت امری اشتباه است .
بنا بر تجارب شرکت های صاحب نام تولید کننده و مقالات مختلف نوشته شده در رابطه با انتخاب چیلر مناسب ، استفاده از چیلرهای اسکرال یکپارچه تا ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن تبرید ، چیلرهای اسکرو از ظرفیت ۱۵۰ تن تبرید تا ۳۰۰ تن تبرید و چیلرهای سانتریفیوژ از ظرفیت ۳۰۰ تن تبرید به بالا امروزه بیشترین استفاده در جهان را دارا بوده که در ایران به دلیل مشکلات تامین برق و ظرفیت های بالا از چیلر جزبی استفاده می شود .
لازم به ذکر است چیلر جزبی تا ظرفیت ۴۰۰ تن تبرید و حتی با توجه به کاربری در ظرفیت های بالاتر پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گاز توجیهی نخواهد داشت . در حقیقت می توان گفت زمانی چیلر جزبی در ایران موجه بود که قیمت آب و گاز دارای نازل ترین قیمت در بین تمامی کشورها در جهان بوده و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بحران آب در ایران اولویت انتخاب در اکثر شهرهای ایران تا ظرفیت ۴۰۰ تن تبرید و حتی ظرفیت های بالاتر با چیلرهای تراکمی عمدتا چیلرهای تراکم هوایی می باشد که البته مرزبندی دقیقی در این زمینه وجود نداشته و نیازمند بررسی بیشتر با توجه به نوع پروژه و اقلیم جغرافیایی و ساعت کارکرد چیلر می باشد .