بیمه مسئولیت مدنی و آتش‌سوزی (مخصوص مدیریت مجتمع‌ها) 
 
با همکاری بیمه سامان، تخفیف بسیار خوبی برای بیمه‌های سه گانه مجتمع‌های کاشانه در نظر گرفته شده است . در لینک‌های زیر، می‌توانید شرایط را مطالعه نمایید و سپس فرم درخواست بیمه نامه را پر نمایید تا نماینده بیمه سامان در اسرع وقت با شما تماس حاصل نماید.