1- امکان ثبت اطلاعات واحدها از جمله متراژ، طبقه، موقعیت مکانی، پارکینگ، انباری و ...
2- امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مالکین و مستأجرین همراه با سوابق از جمله مشخصات فردی، تعداد نفرات، خودرو و موتورسیکلت
3- امکان محاسبه شارژ با گزینه‌های گوناگون و بدهکار کردن افراد با یک کلیک (فرمول شارژ می‌تواند بر اساس مبلغ ثابت، متراژ واحد، تعداد نفرات، طبقه و ضریب طبقه، خالی یا پر بودن واحد، سهم از هزینه‌ها، تعداد پارکینگ، انباری و ... تنظیم شود)
4- امکان تقسیم هزینه‌های مجتمع بر اساس ترکیبی از پارامترهای نفرات، متراژ، طبقه و ضریب طبقه و تعداد واحد و بدهکار کردن افراد
5- امکان تقسیم هزینه‌های مجتمع بر اساس مصرف هر واحد (کنتور فرعی)
6- امکان چاپ قبض شارژ واحد/شخص برای اطلاع اعضاء از جزئیات مبلغ شارژ و هزینه‌های انجام‌شده در مجتمع و سهم واحد از آن هزینه‌ها
7- امکان محاسبه شارژ بر اساس روزهای حضور افراد و همچنین خالی بودن واحد و بخش‌بندی مبلغ بین مالک و مستأجر در صورت نیاز
8- امکان تعیین بدهی‌هایی که با مبلغ واریزی فرد، تسویه می‌گردد و چاپ رسید دریافت وجه
9- امکان مشاهده لیست بدهی، گزارش مالی، پرداخت آنلاین و ... برای اعضاء از طریق وب‌سایت، Android App و ربات تلگرام
10- امکان مشاهده گزارش‌های متنوع برای اعضاء هیأت مدیره از طریق وب‌سایت و Android App
11- امکان محاسبه جریمه برای انواع بدهی‌ها با تنظیم پارامترهای دلخواه از جمله نوع بدهی، بازه زمانی، بازه مبلغ، مهلت پرداخت، نحوه جریمه درصدی یا مبلغ ثابت، دفعات اعمال جریمه و ...
12- امکان در نظر گرفتن تشویقی یا تخفیف برای اعضاء خوش حساب
13- امکان ارسال پیام و App Notification برای اعضاء
14- تولید پیام‌های گروهی با استفاده از کلمات کلیدی در چند ثانیه و امکان مدیریت قالب‌های متن
15- ارائه گزارش‌های مناسب و قابل درک توسط تمامی ساکنین مجتمع از جمله گزارش وضعیت پرداخت سالانه بدهی‌ها، گزارش‌های مالی، سهم واحد از هزینه‌ها، نمودار روند هزینه‌ها و ...
و ...