در مورد طراحی و احداث آبنما در مناظر شهری و غیر شهری می بایست نکاتی را مورد توجه قرارداد:
 
 
بررسی های طرح
· حرکت
· صدا
· اثر خنک کنندگی
· بازتاب
· سایه اندازی
حرکت
آب روان و در حرکت، نور و درخشش را می گیرد و آب راکد، فضاهای متنوعی را ایجاد می کند:
· آرامش
· فعالیت
باد
انحراف توسط باد زمانی مورد توجه قرار می گیرد که یا آبشار طراحی شود یا جریان های شدیدی روی دهد. نصب بادنما و حسگر برای نمایش سرعت و جهت باد (بویژه در فضایهای شهری) ضروری است تا ارتفاع جریان های تند را تنظیم کند.
سرلوله ها
در مناطق بادخیز، استفاده از سرلوله مناسب میزان پاشش آب را کاهش می دهد. بدین منظور دو نوع سرلوله اصلی را می توان نام برد:
· سوراخ دار صاف: سرلوله قیفی شکل به سمت بالا باریک شده تا سرعت آب را افزایش دهد و جریان تند و باریکی ایجاد کند.
· مدل دار: این سر لوله، اشکال و حالت های مختلی از فوران آب را نشان می دهد. سرلوله های گنبدی کوتاه و ورقه های بادی آب معمولاً نسبت به انحراف باد، آسیب پذیری کمتری دارند.
سرلوله های افشانه ای برای فواره های بزرگ با تعداد زیادی سرلوله که با هم دسته می شوند، ایجاد می گردد. برای فواره های کوچکتر، یک نوع سرلوله ی دو شکافی است.
هیدرولیک
اساس سیستم فواره ها، فوران و سرازیر شدن است. سرازیر شدن آب را از طریق موارد زیر می توان اصلاح نمود:
· تغییر عرض یا شیب کانال جهت افزایش یا کاهش پاشش آب
· تغییر عمق حوضچه
· تنظیم لبه ها
· افزایش یا کاهش نیروی کششی با تغییر مصالح
· تنظیم فشار آب
موقعیت و طراحی
آب دارای ویژگی هایی است که باعث خنک شدن سطح سنگفرش های سخت و داغ در محوطه های شهری و غیر شهری می شود. در صورت امکان بهتر است آبنما ها را در معرض نور خورشید قرارداد تا درخشش آب را منعکس سازد. برای دسترسی به آبنمایی که درخشش آب را منعکس سازد، می توان آنرا در سایه یا در استخری به رنگ تیره طراحی نمود.
محفظه استخر یا حوضچه بهتر است پر به نظر آید تا حس بیشتری را منتقل سازد. توجه به نکاتی از جمله لبه های پیش آمده خط سایه ای بوجود می آورند که به پنهان کردن جرم ها کمک می کند.
تجهیزات
از عناصر و المان های ضروری در فواره ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
· نور پردازی
· ورودی ها
· سرریز ها
· سنسور سطح آب
· صافی ها
مدیریت
کلیه آبنما ها باید دارای سیستم فیلتراسیون یا صافی کار آمدی باشند. استفاده از رنگ های تیره برای کف آبنما ها به استتار جرم ، کثیفی و تیرگی سطح کمک می کند. شگرد های مدیریتی شامل بکارگیری گیاهان آبی برای آبنما های بزرگ، اکسیژن رسانی به گیاهان آبزی برای منابع طبیعی آب و پرورش ماهی جهت حفظ آب های بدون جلبک در دریاچه ها، برکه ها و استخرهای آلوده است.
ایمنی
برای حفظ امنیت کودکان، حاشیه آبنما و برکه ها باید کاملاً مشخص باشد و از طراحی آبنما و استخرهای عمیق در اماکن و فضاهای سبز عمومی اجتناب نمود.