ردیف

تعداد واحد

قیمت نسخه پایه (ریال)
سفارش آنلاین

 قیمت نسخه طلایی ( ریال)
سفارش آنلاین

1

1 تا 20 واحد

3،500،000  5،000،000

2

21 تا 50 واحد

4،500،000  7،500،000

3

51 تا 100 واحد

5،500،000  10،000،000

4

101 تا 200 واحد

7،500،000  12،500،000

5

201 تا 300 واحد

9،000،000  15،000،000

6

301 تا 500 واحد

11،000،000  20،000،000

7

501 تا 750 واحد

15،000،000  25،000،000

8

751 تا 1000 واحد

19،000،000  30،000،000

9

بالاتر از 1000 واحد

لطفا تماس بگیرید   لطفا تماس بگیرید


نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد.
نسخه پایه شامل امکانات و بخش‌های زیر نمی‌باشد:
-اضافه شدن بخش‌های جدید در بروزرسانی‎ها
-مستندات
-گزارش ساز
-سرویس وب و ربات تلگرام
-ارسال فایل پشتیبان به فضای ابری
-تقسیم هزینه و سهم واحد از هزینه‌ها
-بلوک بندی و گروه بندی واحدها
-ضریب طبقات
-انواع جریمه دیرکرد
-ارسال پیام( پیام کوتاه و ... )
-دبیرخانه ساده
-پشتیبانی از دستگاه CallerID و اتصال به POS
-چک‌ها
خدمات تکمیلی شامل سرویس گزارش گیری تحت وب، ربات تلگرام نرم افزار کاشانه، ارسال پیامک از طریق محیط تحت وب، پرداخت آنلاین، استفاده از مشاوره کارشناسان، پشتیبانی و بروز رسانی نرم‌افزار به مدت یک سال از تاریخ خرید به صورت رایگان می‌باشد. ( در نسخه پایه، خدمات تکمیلی فقط شامل مشاوره کارشناسان و ارتقا بخش‌های موجود می‌باشد )
  دستگاه CallerID (در صورت نیاز) برای پشتیبانی دو خط مبلغ 2،000،000 ریال و برای پشتیبانی چهار خط مبلغ 2،500،000 ریال می باشد.
  بعد از اتمام یک سال، استفاده از خدمات تکمیلی نیازمند تمدید پشتیبانی می‌باشد.
 
 ردیف  تعداد واحد  پشتیبانی سالیانه نسخه پایه (ریال - سال اول رایگان)  پشتیبانی سالیانه نسخه طلایی (ریال - سال اول رایگان)
 1  1 تا 20 واحد 900،000  1،250،000
 2  21 تا 50 واحد 1،100،000  1،850،000
 3  51 تا 100 واحد  1،400،000  2،500،000
 4  101 تا 200 واحد  1،800،000  3،000،000
 5  201 تا 300 واحد  2،250،000  3،750،000
6  301 تا 500 واحد  2،750،000  5،000،000
 7  501 تا 750 واحد  3،750،000  6،250،000
 8  751 تا 1000 واحد  4،750،000  7،500،000