نسخه طلائیاز 50،000،000 ریال

 • سفارش
 • همه امکانات نسخه نقره‌ای به‌همراه:
 • نظرسنجی و رای‌گیری
 • قراردادها
 • اموال و دارایی
 • دبیرخانه
 • گزارش ساز
 • جریمه
 • تشویق
 • چاپ چک
 • پشتیبانگیری در فضای ابری
 • مشاهده مشخصات تماس‌گیرنده*
 • اتصال به POS
 • گزارش خوش حسابها
 • گزارش مقایسه هزینه‌ها
 • سفارش

نسخه نقره‌ایاز 35،000،000 ریال

 • سفارش
 • همه امکانات نسخه پایه به‌همراه:
 • گزارشهای تحت وب
 • پرداخت آنلاین
 • ربات تلگرام و اپ اندروید
 • ‌تقسیم هزینه
 • چک
 • وام
 • مستندات
 • گروه بندی واحدها
 • ضریب طبقات
 • ارسال پیام
 • بخشودگی/ تخفیف
 • پروژه‌های هزینه
 • یادداشت‌ها و صورت جلسات
 • سفارش

نسخه پایهاز 26،000،000 ریال

 • سفارش
 • ثبت مشخصات واحدها و ساکنین
 • دارایی‌های واحدها و ساکنین
 • تنظیم فرمول شارژ
 • ثبت شارژ و دیگر بدهی‌ها
 • دریافت وجه
 • مدیریت هزینه‌ها
 • گزارش‌های متنوع
 • قفل کردن/آزاد کردن اعتبار
 • واریز و برداشت متفرقه
 • تعریف حساب‌ها
 • انتقال موجودی میان حساب‌ها
 • صدور قبض
 • پشتیبانگیری و بازیابی
 • سفارش

( 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به مبالغ اعلام شده، افزوده می گردد. )

* این ویژگی، نیاز به تهیه یک دستگاه CallerID خاص دارد .