ردیف

تعداد واحد

مبلغ (ریال)

1

1 تا 20 واحد

2،500،000

2

21 تا 50 واحد

3،500،000

3

51 تا 100 واحد

4،500،000

4

101 تا 200 واحد

6،000،000

5

201 تا 300 واحد

7،000،000

6

301 تا 500 واحد

9،000،000

7

501 تا 1000 واحد

12،000،000

8

بالاتر از 1000 واحد

لطفا تماس بگیرید. 
  مبلغ فوق شامل تمامی امکانات نرم‌افزار بدون محدودیت زمانی است.
  خدمات تکمیلی شامل سرویس گزارش گیری تحت وب، ربات تلگرام نرم افزار کاشانه، ارسال پیامک از طریق محیط تحت وب، پرداخت آنلاین و پشتیبانی و بروز رسانی نرم‌افزار به مدت یک سال از تاریخ خرید به صورت رایگان می‌باشد.
  دستگاه CallerID (در صورت نیاز) برای پشتیبانی دو خط مبلغ 1،500،000 ریال و برای پشتیبانی چهار خط مبلغ 2،000،000 ریال می باشد.
  بعد از اتمام یک سال، استفاده از خدمات تکمیلی نیازمند تمدید پشتیبانی می‌باشد.
 
 ردیف  تعداد واحد  پشتیبانی و خدمات تکمیلی سالیانه(ریال - سال اول رایگان )
 1  1 تا 20 واحد  700،000
 2  21 تا 50 واحد  950،000
 3  51 تا 100 واحد  1،500،000
 4  101 تا 200 واحد  2،000،000
 5  201 تا 300 واحد  2،500،000
6  301 تا 500 واحد  3،000،000
 7  501 تا 1000 واحد  4،000،000