به منظور ارسال پیامک از طریق پنل وب، از روش URL می توانید استفاده کنید.
 این روش در اکثر وب سایت‌های خدمات ارسال پیامک، ارائه می گردد. بعد از تهیه پنل مربوطه، اطلاعات مورد نیاز را به شیوه ذیل وارد نمایید. 
ابتدا به بخش تنظیمات، تنظیمات ارسال پیام، تنظیمات پنل پیامک مراجعه نمایید.
1- شماره فرستنده، نام کاربری و کلمه عبور پنل ارسال پیامک را وارد نمایید .
2- "کلید دسترسی" را وارد نمایید ( بعضی پنل ها این کلید را ارائه می کنند. در پنل این کلید را ایجاد کنید و در این فیلد کپی نمایید )
3- آدرس پایه را وارد نمایید (بدون پارامترها).
4- نام پارامترهای پنل خود را به انگلیسی جایگزین موارد موجود نمایید و ثبت تغییرات کنید.
5- تنظیمات ارسال با پترن را نیز پر نمایید.
( نکته 1 : در بعضی پنل ها، پارامترهای بیشتری لازم است که در فیلد پارامترهای تکمیلی قرار داده می شود ) 
(نکته 2: بعضی از پنل ها، ارسال انبوه اس ام س را فقط از طریق تعریف پترن و قالب اجازه می دهند. بنابراین برای این پنل ها می بایست تنظیمات "ارسال با پترن" را وارد نمایید و قالب پیام ها را نیز در کاشانه ساخته و به آنها معرفی نمایید )
 
بطور مثال برای پنل ذیل آدرس و پارامترها ذکر می گردد:
پنل : فراز اس ام اس (پنل اقتصادی خریداری شود - برای استفاده از خط خدماتی و ارسال به همه مخاطبین )
آدرس : farazsms.com 
شماره فرستنده: +983000505
نام کاربری: نام کاربری پنل وارد شود
کلمه عبور: رمز عبور پنل وارد شود
"پنل برای هر پیامک یک شناسه عددی برمی‌گرداند" را تیک بزنید.
آدرس پایه: http://ippanel.com/class/sms/webservice/send_url.php
نام پارامتر نام کاربری: uname
نام پارامتر کلمه عبور: pass
نام پارامتر فرستنده: from
نام پارامتر گیرنده: to
نام پارامتر متن: msg 
 تنظیمات ارسال با پترن:
کلید دسترسی: به بخش خدمات وب سرویس، لیست کلیدهای دسترسی، مراجعه نمایید و روی دکمه جدید کلیک کنید، نام دلخواهی به کلید بدهید و کلید "ثبت" را کلیک کنید. در لیست "کلیدها" کد کلید نمایش داده شده را کپی کنید و در این فیلد قرار دهید. 
آدرس پایه: http://ippanel.com:8080
پارامتر کلید دسترسی: apikey
نام پارامتر کد پترن: pid
احاطه کننده پارامترها در پترن: %
نام پارامتر فرستنده: fnum 
نام پرامتر گیرنده: tnum 
 (پارامترها دقیقا طبق راهنمای بالا وارد شود)
 
 ( لطفا توجه فرمایید، پنلی که تهیه می نمایید، از " ارسال به بلک لیست از طریق URL " پشتیبانی نماید. )