مدارک ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور
بازدید از محل شرکت و اطمینان ازآدرس و تلفن ثابت
پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت معدن ، تجارت
عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران
قرارداد در سربرگ شرکت و مهر معتبر
ارائه فاکتور و گزارش کار در سرویس های دوره ای ( ماهانه ) و خرابی ها
نرم افراز حسابداری ویژه سرویس و نگهداری آسانسور
ارائه صورتحساب فصلی به مشتریان
- به هیچ عنوان سرویس آسانسور را به یک شخص حقیقی ( هر چند ماهر ) نسپارید
- عدم پرداخت هر گونه هزینه بدون ارائه سربرگ شرکت
- نزدیکی محل شرکت به پروژه
- عدم پیش پرداخت برای سرویس های دوره ای ( ماهانه )
رعایت این نکات تضمینی بر سلامتی و امنیت مالی و جانی شماست
منبع: سایت راجی آسانسور