رای خريدن كاشی های سراميكی علاوه‌بر طرح و رنگ بايد به چيزهای ديگری نيز توجه كرد. هر كاشی كه توليد و فروخته می شود يك كاركرد مشخص دارد و اين كاركرد مشخص به طور واضح و روشن روی برچسبی بر روی جعبه آن نوشته شده است. با اين حال، اين نوشته‌ها معمولا به صورت كد هستند. فهميدن اين كدها به شما كمك می كند تا كاشی سراميكی را خريداری كنيد كه مناسب پروژه‌ شماست و حتی باعث ذخيره‌شدن پول شما می شود.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
طبقه‌بندی
چهار يا پنج نوع طبقه‌بندی وجود دارد كه بر روی همه جعبه‌های كاشی های سراميكی درج می شود. اگر براق باشد (دارای يك لايه براق) پنج نوع و اگر براق نباشد چهار نوع طبقه‌بندی وجود دارد. وقتی می خواهيد كاشی بخريد اين برچسب ها را به‌‌دقت بخوانيد. به‌دنبال طبقه‌بندی كاشی مورد نظر باشيد:
درجه، PEI، جذب آب، ضريب اصطكاك، مقاومت در برابر يخ‌زدن، و چندرنگی. در اين مطلب به هر كدام از اين انواع می پردازيم و به شما می گوييم كه چرا آن‌ها مهم هستند.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
درجه
اولين مورد درجه كاشی است. درجه يك بهترين كيفيت است، درجه دو شبيه درجه يك است اما قيمت آن كمی كم‌تر است. درجه يك و درجه دو مناسب كف هستند. كاشی درجه سه استحكام كافی برای اين‌كه روی آن راه برويم را ندارد و بيش‌تر در ديوار استفاده می شود. از كاشی كف میتوان در ديوار استفاده كرد اما كاشی های ديوار را نمی توان در كف به كار برد. حتما توجه داشته باشيد كه كاشی كه در كف استفاده می كنيد حداقل درجه دو باشد.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
درجه سائيدگی
طبقه‌بندی دوم چيزی است كه به آن درجه‌بندی PEI می گويند. PEI مخفف كلمه درجه‌بندی سائيدگی Porcelain and Enamel Institute است. PEI قابليت يك كاشی براق را در برابر سائيدگی و دوام آن به‌عنوان يك كاشی كف را درجه‌بندی می كند. فقط كاشی های براق دارای درجه aa هستند، و اگر می خواهيد كاشی غيربراق بخريد چنين درجه‌بندی را بر روی برچسب آن پيدا نخواهيد كرد.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
كاشی های سراميكی كه دارای درجه I و II هستند را فقط می توان در ديوارها استفاده كرد. اين كاشی ها بيش‌تر تزئينی هستند و مقاومت چندانی ندارند. كاشی هايی كه در دسته III قرار می گيرند مقاومت متوسطی در برابر سائيدگی دارند و بيش‌تر مناسب استفاده در فضاهای مسكونی اند. كاشی هايی كه PEI آن‌ها IV است مقاومت بسيار بالايی در مقابل سائيدگی دارند و از آن‌ها می توان در همه فضاهای مسكونی و تعدادی از فضاهای تجاری استفاده كرد. كاشی هايی كه PEI آن‌ها V است بيش‌ترين مقاومت را داشته و برای استفاده در تمامی فضاهای تجاری مناسب هستند. اگر مشغول انتخاب كاشی برای فضای مسكونی هستند كاشی هايی كه PEI آن‌ها III و IV است برای كار شما مناسب هستند و كاشی های با PEI بيش‌تر هزينه اضافی در مصارف مسكونی برای شما به بار می آورند.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
درجه جذب آب
طبقه‌بندی مهم ديگر كه هنگام خريدن كاشی بايد به آن توجه كنيد ميزان جذب آب يا W.A. (water absorption) كاشی هاست. درجه‌بندی W.A. يك كاشی به شما می گويد كه آيا كاشی مورد نظر مناسب استفاده در مناطق مرطوب يا فضاهای بيرونی است يا خير؟
چهار دسته‌بندی در درجه‌بندیW.A. وجود دارد كه در آن‌ها نام و درصد جذب آب يك كاشی بيان می شود.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
كاشی غيرشيشه‌ای بيش از 7 درصد وزن خود آب جذب می كند و مناسب استفاده در فضاهای بيرونی يا مرطوب مانند حمام يا اسپا نيست. كاشی نيمه‌شيشه‌ای بين 3 تا 7 درصد وزن خود آب جذب می كند و فقط مناسب استفاده در فضاهای خشك و داخلی خانه است. كاشی شيشه‌ای فقط 0.5 درصد تا 3 درصد وزن خود آب جذب می كند. و آخرين دسته كاشی های غيرقابل‌نفوذ هستند كه كم‌تر از 0.5 درصد وزن خود آب جذب می كنند.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
چيزی كه ما به آن كاشی چينی می گوييم واقعا از چينی ساخته نشده است اما جز دسته‌بندی غيرقابل‌نفوذ قرار می گيرد. اين نوع كاشیها كم‌تر از 0.5 درصد وزن خود آب جذب می كنند و معمولا قيمت آن‌ها نسبت به ديگر كاشیها كمی بيش‌تر است. با خريد كاشی های شيشه‌ای (بين 0.5 تا 3 درصد جذب آب) پول خود را ذخيره می كنيد و در اين صورت مصرف‌كننده هوشياری هستيد. كاشی هايی كه در دسته‌بندی شيشه‌ای قرار می گيرند سراميك نام دارند. از سراميك‌ها در كف نيز استفاده می شود و نياز شما را در هر خانه‌ای كه هستيد برطرف می كند.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
ميزان ليزی
درجه‌بندی مهم ديگر ضريب اصطكاك و مخفف آن C.O.F (coefficient of friction) است. COF به مقاومت طبيعی كاشی در برابر ليزخوردن اشاره دارد. هرچه ميزان آن بيش‌تر باشد كفی كه با اين كاشی فرش شده است اصطكاك كم‌تری با پای افراد برقرار می كند و اگر ميزان آن كم باشد يعنی كف ليز است.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
COF بيش‌تر از 50. برای مصارف مسكونی و COF بيش‌تر از 60. برای مصارف تجاری مناسب هستند. اگر برای حمام خانه خود مشغول خريد كاشی هستيد حتما به درجه COF آن دقت كنيد. هر چه عدد آن بيش‌تر باشد هنگام خارج شدن از حمام كم‌تر احتمال سرخوردن وجود دارد.
انوع کاشی, راهنمای انتخاب کاشی, راهنمای انتخاب سرامیک
انوع کاشی و راهنمای انتخاب کاشی سرامیکی
دو طبقه‌بندی نهايی مقاومت در برابر سرما و چندرنگی هستند
مقاومت در برابر سرما به شما می گويد كه آيا كاشی مورد نظر توانايی مقاومت در برابر سرمای بيرون را دارد يا خير. اگر از كاشی مورد نظر در فضاهای داخلی می خواهيد استفاده كنيد اين درجه‌بندی خيلی اهميتی ندارد.
و در نهايت، طبقه‌بندی آخر چندرنگی است. از كاشی های چند رنگ فقط زمانی استفاده می شود كه بخواهيم كاشی های كنار هم چيده شده دارای تنوع رنگ باشند و شبيه سنگ طبيعی شوند. اگربه دنبال كاشی هايی با رنگ‌های غليظ و پايدار هستيد اين نوع كاشی مناسب كار شما نخواهد بود. اين طبقه‌بندی مناسب كسانی است كه دوست دارند هر كدام از كاشی ها يك رنگ منحصر به خود داشته باشند.
منبع : چیدانه