لیست مشتریان منتخب ما
مجتمع نایس 18، 20 واحدي( بهشهر) 
مجتمع آسمان 6، 50 واحدي( کرج) 
مجتمع آسمان 5، 50 واحدي( کرج) 
مجتمع آسمان 6، 50 واحدي( کرج) 
مجتمع اداری تجاری غدیر بلوک 3، 20 واحدي( کرمانشاه) 
مهر کارکنان دولت بلوک سوم 20 واحدي( گرمسار) 
مجتمع تجاری الماس 50 واحدي( میانه) 
مجتمع غدیر 200 واحدي( مشهد) 
مجتمع تجاری و اداری مجد 1 - برج جاودان 500 واحدی( مشهد)
مجتمع سرای بلور مشهد 50 واحدی( مشهد)
برجهای مسکونی عارف مبین شهریار، 500 واحدی( تبریز)
برج ارک، 50 واحدی( تبریز)
مجتمع شقایق 2، 50 واحدی( قم)
مجتمع اداری دانش، 20 واحدی( اهواز)
مجتمع مهندسین شیراز، 160 واحدی( شیراز)
مجتمع مسکوني باغ بنفشه 500 واحدي ( شیراز) 
مجتمع رضوان 2، 500 واحدی( شیراز)
مجتمع تین و زیتون 500 واحدی( فارس)
مجتمع مسکونی لاله سبلان 200 واحدی( اردبیل)
مجتمع مسکوني خلیج فارس 500 واحدي( یزد) 
مجتمع مسکونی جوانان 500 واحدي( یزد) 
مجتمع مسکونی میلاد 80 واحدی( یزد)
مجتمع مسکونی یاسین کیش 200 واحدی( کیش) 
مجتمع مسکونی الهه کیش 36 واحدی( کیش) 
مجتمع تجاری آرامش رامسر ، 200 واحدی( رامسر)
مجتمع مسکوني نیلوفر 5، ،100 واحدي ( اصفهان )
مجتمع مسکونی میلاد 20، 80 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 12، 500 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 11، 100 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 10، 100 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 9، 100 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 8، 100 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 7، 100واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد 3، 500 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی میلاد1، 150 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی مجتمع مسکونی مدرس، 500 واحدی ( اصفهان شهر جدید بهارستان)
مجتمع مسکونی پگاه 3، 200 واحدی( اصفهان)
مجتمع مسکونی کوثر4، 100 واحدي( اصفهان) 
مجتمع مسکونی ماتیا 200 ، واحدی( تهران)
مجتمع آریس 66، واحدی( تهران)
مجتمع مسکونی سروستان 360 واحدی( تهران)
فاز 6 تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف، 200 واحدی( تهران)
مجتمع تجاری امرالد استار ، 100 واحدی( تهران)
برج مسکونی پردیسان الهیه ، 100 واحدی( تهران)
ساختمان شماره یک آرژانتین، 50 واحدی( تهران)
مجتمع مسکوني باران و ساحل، 200 واحدی( تهران)
فاز 6 تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف، 200 واحدی( تهران)
مجتمع مسکونی آسمان 17و18 200 واحدي( تهران) 
مجتمع مسکونی برج های آسمان 200 واحدي( تهران) 
مجتمع مسکونی آسمان 1و2، 200 واحدي( تهران) 
مجتمع مسکونی فارابی، 400 واحدی( تهران)
برج های آفتاب22 ،300 واحدی( تهران) 
مجتمع مهتاب 300 واحدی( شمشک) 
مجتمع مسکونی گلبرگ 200 واحدی( تهران)
مجتمع اداری نادری 100 واحدی( تهران)
برج C2 مجتمع های علوم پزشکی 80 واحدی( تهران)
برج دریا80 واحدی( تهران)
برج خورشید 72 واحدی( تهران)
مجتمع مسکونی باران 48 واحدی( تهران)
ساختمان کاخ 37 واحدی(تهران)
و ...