روال استفاده از نرم افزار:
برای کار با نر م افزار ابتدا تنظیمات اولیه آن را برای یک بار انجام می‌دهیم و هر ماه یک روال بسیار ساده و آسان را انجام می‌دهیم
 
تنظیمات اولیه نرم افزار
 


تنظیمات اولیه همان طور که در شکل نشان داده شده، ابتدا گروه‌ها را تعریف می‌کنیم. به طور پیش فرض گروه کل مجتمع در نرم افزار تعریف شده است. اما ما می توانیم متناسب با نیاز خود گروه‌های مسکونی، تجاری یا بلوک A و بلوک B را تعریف کنیم.
بعد از تعریف گروه‌ها، واحدهای مجتمع را با اطلاعات کامل ساکنین که شامل مالکین و مستاجرین هر واحد می باشد درج می‌کنیم.
 
 
 
مرحله بعد متناسب با نظرات هیئت‌مدیره فرمول محاسبه شارژ را مشخص می‌کنیم.
 
بعد از تنظیم فرمول شارژ نوبت به تعریف هزینه ها و درآمدهای مجتمع به صورت سرفصل ، گروه و عنوان درآمد و هزینه می‌رسد.


این نرم افزار این امکان را به ما می‌دهد که حساب هایی را برای مجتمع تعریف کنیم و همچنین دارایی های گروه، واحد و افراد ساکن در مجتمع. دارایی انبار و پارکینگ به صورت پیش فرض تعریف شده‌اند. به این ترتیب تنظیمات اولیه به اتمام می‌رسد.
 
 
روالی که هر ماه باید برای محاسبه شارژ انجام دهیم
ابتدا درآمدهای مجتمع مانند درآمد حاصل از اجاره سالن اجتماعات را دربخش درآمدها و هزینه های جاری مجتمع مانند هزینه آب، گاز، برق و ... را در بخش هزینه ها درج می‌کنیم. مرحله بعد شامل محاسبه شارژ برای ماه موردنظر و پرینت قبوض شارژ هر واحد می‌باشد. در نهایت در بخش دریافت وجه و پرداخت شارژ می‌توانیم مبلغ اخذ شده از هر واحد را دریافت نموده و شارژ آن را پرداخت نماییم. به این ترتیب وظیفه مدیریت امور مالی مجتمع به راحتی و سریع انجام می‌شود.