1403/02/31
تغییرات در نسخه 11.2.5
دسترسی سریع به پیشنهادهای ویژه برای تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌های مجتمع
امکان ثبت تاریخ واریز به حساب مقصد در انتقال موجودی
امکان درج کارمزد برای پرداختی هزینه‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/10/23
تغییرات در نسخه 11.2.4
بروزرسانی نحوه اتصال به دستگاه POS پرداخت الکترونیک سامان
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/10/16
تغییرات در نسخه 11.2.3
امکان ارسال پیام در صورت لغو دریافت وجه
امکان ثبت شماره بایگانی هزینه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/06/28
تغییرات در نسخه 11.2.2
دسترسی به سوابق پیامک‌های ارسالی به یک شخص از بخش "اطلاعات شخص"
امکان انتخاب عنوان بدهی جداگانه برای هر روش جریمه
نمایش ارسال‌شده‌بودن پیامک در بدهی‌های اشخاص و سوابق دریافت وجه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/05/24
تغییرات در نسخه 11.2.1
امکان سفارشی‌سازی نتایج در برخی از بخش‌ها
امکان درج "لینک پرداخت اختصاصی" و مبلغ تفکیکی بدهی بر اساس نوع در پیامک درج بدهی
امکان تعیین منبع مالی در زمان درج پیش‌پرداخت
امکان تعیین درصد برای واحدهای خالی در زمان تقسیم هزینه میان واحدهای خاص
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/04/18
تغییرات در نسخه 11.1.7
امکان تعیین تاریخ شروع دوره و پایان دوره در زمان درج هزینه‌های تکرارشونده
بهبود در نحوه ارسال پیامک
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/03/10
تغییرات در نسخه 11.1.6
بهبود در گزارش مالی مجتمع
بهبود در گزارش تراز آزمایشی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1402/01/22
تغییرات در نسخه 11.1.5
چاپ لینک اختصاصی پرداخت بصورت QRCode در قبض شخص
نمایش عنوان بدهی در لیست بدهی‌های مرتبط با جریمه در اطلاعات تکمیلی بدهی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1401/11/24
تغییرات در نسخه 11.1.4
اضافه‌شدن گزارش هزینه‌های سالانه (نسخه طلایی)
امکان درج دسته‌ای هزینه‌ها
امکان درج هزینه‌ها از فایل اکسل
امکان چاپ برگ درخواست پرداخت هزینه
نمایش لینک اختصاصی پرداخت بصورت QRCode
بهبود در گزارش تراز آزمایشی
امکان انتساب کد به عناوین هزینه‌ها
امکان انتساب کد به عناوین بدهی‌های اشخاص
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1401/09/30
تغییرات در نسخه 11.1.3
اضافه‌شدن گزارش مقایسه سالانه مبالغ هزینه‌ها (نسخه طلایی)
بهبود در گزارش تراز آزمایشی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1401/08/17
تغییرات در نسخه 11.1.2
امکان تنظیم قالب برای ارسال پیام از بخش اطلاعات شخص
امکان ارسال پیامک درج بدهی از بخش "بدهی‌های اشخاص"
امکان تعیین مشترک بودن برداشت کارمزد یک رویداد با اصل رویداد
امکان درج "واریز/برداشت متفرقه" و "اعتبار اشخاص" در نتایج گزارش حساب‌های مجازی
اضافه‌شدن گزینه "سال جاری و گذشته" در هزینه‌های مجتمع
بهبود در گزارش مالی مجتمع
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1401/06/29
تغییرات در نسخه 11.1.1
اضافه‌شدن گزارش تراز آزمایشی
اضافه‌شدن بخش اخطارها و تذکرات (نسخه طلایی)
امکان ارسال پیام تبریک سالروز تولد
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1401/02/04
تغییرات در نسخه 10.7.1
امکان مشاهده افراد دارای اعتبار و تغییرات مربوط به پیش‌دریافتی از اعضاء در گزارش تراز مالی
امکان ثبت تخفیف برای چند بدهی بصورت همزمان
امکان تنظیم فرمول محاسبه شارژ برای تمام گروه‌ها بصورت همزمان
امکان تنظیم روش جریمه و تشویق برای تمام گروه‌ها بصورت همزمان
امکان بخش‌بندی خودکار بدهی‌های با پرداخت جزئی شخص سابق در زمان درج مالک/مستأجر جدید
امکان انتخاب چند نوع بدهی در نمودار بدهی‌های ثبت‌شده
امکان انتخاب چند نوع هزینه در نمودار هزینه‌ها
قرارداده شدن لینک فیلم‌های آموزشی در بخش راهنما
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/12/07
تغییرات در نسخه 10.6.4
امکان ارسال لینک پرداخت اختصاصی از طریق بخش ارسال پیام
امکان بازکردن صفحه اختصاصی پرداخت شخص
بهبود در قبض بدهی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/10/22
تغییرات در نسخه 10.6.3
امکان ارسال پیام بدهی جدید پس از تقسیم هزینه
امکان صدور اخطاریه واحد برای مالک
امکان تجمیع انواع بدهی برای یک رسید در سوابق دریافت وجه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/09/15
تغییرات در نسخه 10.6.2
اضافه‌شدن گزینه خروجی اکسل در تمام گزارش‌ها
امکان درج بدهی بر اساس محاسبه و ثبت جریمه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/08/18
تغییرات در نسخه 10.6.1
اضافه‌شدن بخش پیش‌پرداخت‌ها
امکان ثبت تخفیف پس از ثبت هزینه پرداخت‌شده
امکان فراخوانی مقادیر کنتور و مصرف از فایل اکسل
امکان انتقال اعتبار میان اشخاص
مشخص شدن هزینه‌های دارای مستندات بوسیله رنگی‌شدن ستون شماره هزینه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/06/29
تغییرات در نسخه 10.5.7
اضافه‌شدن گزارش تغییرات مالکیت و سکونت
امکان ارسال پیام به یک شخص از بخش اطلاعات شخص
امکان ارسال پیام پس از دریافت پرداخت‌های آنلاین
بهبود چاپ گزارش بدهی واحدها (با امکان طراحی در نسخه طلایی)
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/05/20
تغییرات در نسخه 10.5.6
امکان درج بدهی از فایل اکسل
امکان صدور اخطاریه برای اشخاص
امکان دریافت پرداخت‌های بانکی ثبت‌شده توسط اعضاء در بخش آنلاین
امکان ارسال پیام کوتاه پس از درج بدهی
امکان چاپ تخفیف‌ها و تشویق‌های تعلق یافته به شخص در قبض شارژ
امکان انتخاب نوع بدهی در گزارش وضعیت پرداخت سالانه بدهی‌ها
امکان نمایش خط میانگین در نمودار روند هزینه‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1400/02/13
تغییرات در نسخه 10.5.5
امکان ارسال پیام خوشامدگویی در زمان ثبت مالک و مستأجر جدید
امکان ارسال پیام از بخش سوابق دریافت وجه
امکان ارسال پیام بر اساس پترن در بخش دریافت وجه
امکان لغو ارسال پیام/چاپ رسید فقط برای یک مرتبه در بخش دریافت وجه
امکان تسویه خودکار بدهی پس از درج بدهی‌های تکرارشونده
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/11/28
تغییرات در نسخه 10.5.4
گزارش تماس‌های ورودی جهت نمایش لیست تماس‌ها (نسخه طلایی)
امکان ذخیره شماره تماس ناشناس از پنجره تماس ورودی
امکان تعیین مقدار کسر شونده در محاسبه سهم واحد از هزینه بصورت پلکانی
امکان نمایش تقویم شمسی در پنجره اصلی نرم‌افزار
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/10/27
تغییرات در نسخه 10.5.3
امکان ذخیره مجزای قبض شارژ برای هر واحد/شخص بصورت فایل PDF
امکان جریمه کردن افراد در صورتیکه مجموع بدهی آنها از مبلغی بیشتر یا کمتر باشد
امکان تعیین حداکثر میزان تشویق برای یک بدهی
امکان ثبت شناسه‌های قبض یک واحد و چاپ در قبض شارژ
امکان چاپ نام ثبت کننده دریافت وجه در رسید
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/09/26
تغییرات در نسخه 10.5.2
اضافه‌شدن بخش حساب‌های مجازی
امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش هزینه‌ها
امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش سهم واحد از هزینه‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/09/15
تغییرات در نسخه 10.5.1
امکان فیلترکردن بدهکاران با انعطاف بیشتر در بخش ارسال پیام
اضافه‌شدن کلمات کلیدی تاریخ 1 و تاریخ 2 در بخش ارسال پیام
امکان چاپ طبقه و موقعیت واحد در قبض شارژ
اضافه‌شدن رسید دریافت وجه همراه با ته‌برگ به طرح‌های قابل انتخاب
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/07/27
تغییرات در نسخه 10.4.9
امکان عدم نمایش داده‌های آماری در پنجره اصلی نرم‌افزار
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/06/12
تغییرات در نسخه 10.4.8
امکان ثبت مستندات دریافت وجه پس از تأیید
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/05/12
تغییرات در نسخه 10.4.7
امکان محدودکردن نتایج در بخش چک‌های دریافتی
امکان محدودکردن نتایج در بخش چک‌های صادره
امکان مرتب‌کردن نتایج بصورت صعودی/نزولی در گزارش تراکنش‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/05/01
تغییرات در نسخه 10.4.6
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/04/25
تغییرات در نسخه 10.4.5
نمایش مبلغ دریافتی از پرداخت‌کننده نامشخص در گزارش تراز مالی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/04/21
تغییرات در نسخه 10.4.4
بهبود گزارش تراز مالی و امکان چاپ خلاصه وضعیت حساب‌ها
امکان تغییر در ظاهر گزارش تراز مالی
امکان مشاهده لیست مطالبات و دیون در گزارش تراز مالی
امکان انتخاب انواع مختلف بدهی در ارسال پیام
اضافه‌شدن گزینه "مطالبات مجتمع در پایان بازه" در حالت وضعیت پرداخت در گزارش بدهی‌های اشخاص
بهبود گزارش هزینه‌ها و اضافه‌شدن گزینه "دیون مجتمع در پایان بازه" در حالت وضعیت پرداخت
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/02/31
تغییرات در نسخه 10.4.3
امکان چاپ توضیحات هزینه در قبض شارژ
امکان چاپ مهلت پرداخت بدهی در قبض شارژ
امکان محدودکردن مشاهده لیست هزینه‌ها به سال جاری
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/02/15
تغییرات در نسخه 10.4.2
پشتیبانی از ارسال پیام بر اساس الگو در پنل پیامک‌ها
اضافه‌شدن کلمات کلیدی مربوط به بدهی‌های عمرانی در ارسال پیام
امکان اتصال به تمامی دستگاه‌های POS از طریق دستگاه POS-BAN
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1399/01/26
تغییرات در نسخه 10.4.1
اضافه‌شدن بخش اموال و انبار (نسخه طلایی)
امکان محاسبه شارژ بر اساس متراژ برای بیش از یک متراژ معین
مشاهده وضعیت بدهی‌های اشخاص مرتبط با یک هزینه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/11/15
تغییرات در نسخه 10.3.4
امکان محاسبه بصورت پلکانی در تقسیم هزینه بر اساس مصرف
امکان ثبت دسته چک و ارتباط دادن چک‌های صادره با آن
امکان چاپ دارایی‌های تأثیرگزار در شارژ در قبض و گزارش لیست شارژ
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/11/01
تغییرات در نسخه 10.3.3
امکان محاسبه و ثبت شارژ بصورت فصلی
بهبود یادآوری یادداشت‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/10/29
تغییرات در نسخه 10.3.2
اضافه‌شدن گزارش خوش‌حساب‌ها
بهبود گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/10/17
تغییرات در نسخه 10.3.1
اضافه‌شدن بخش قراردادها (وقایع مجتمع -> قراردادها) (نسخه طلایی)
امکان یادآوری قراردادهای الزامی ثبت‌نشده، قراردادهای در حال اتمام و تأخیر در بازدید دوره‌ای یک قرارداد
امکان محدودکردن دسترسی یک کاربر برای حذف بدهی / ویرایش بدهی / مشاهده موجودی
امکان مشاهده پیام‌های سیستم در بخش "پیام‌های سیستم" در سمت راست نرم‌افزار
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/09/14
تغییرات در نسخه 10.2.5
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/09/07
تغییرات در نسخه 10.2.4
امکان مشاهده سوابق پرداخت و تخفیف‌های یک بدهی در بخش اطلاعات تکمیلی بدهی
امکان عدم چاپ توضیحات در گزارش تراکنش‌ها
اضافه‌شدن کلمه کلیدی نام گروه در قالب پیام
امکان کپی لینک پیام جهت تست ارسال پیام کوتاه از طریق URL
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/08/22
تغییرات در نسخه 10.2.3
امکان درج کارمزد بانکی در زمان درج هزینه و یا تکمیل پرداخت هزینه
امکان درج کارمزد بانکی در زمان درج انتقال موجودی
امکان درج کارمزد بانکی در زمان بازگشت وجه
اضافه‌شدن حالت "واحد به همراه مالک و مستأجر و دارايي (ساده)" در گزارش مشخصات واحدها و ساکنین
اضافه‌شدن گزینه "تشویق فقط در صورت بدهکار نبودن شخص تعلق گیرد" در تنظیمات روش تشویق
امکان پرداخت خودکار بدهی از اعتبار در بخش‌های تقسیم هزینه بر اساس مصرف و پارامتر
اضافه‌شدن فیلتر "از تاریخ" در گزارش بدهی واحدها
امکان انتخاب ردیف‌های دلخواه جهت چاپ در گزارش تراکنش‌ها
بخاطرسپاری بازه زمانی انتخابی کاربر (بغیر از گزینه انتخاب بازه) در نمودارهای پنجره اصلی نرم‌افزار
امکان ثابت ماندن بخش‌های دسترسی سریع
امکان محدودکردن ثبت دریافت وجه به دستگاه POS
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/08/01
تغییرات در نسخه 10.2.2
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/07/24
تغییرات در نسخه 10.2.1
اضافه‌شدن فیلدهای آبونمان و انشعاب در هزینه
امکان درنظر گرفتن آبونمان در تقسیم هزینه
امکان مدیریت قالب‌های پیام
بهبود گزارش هزینه‌ها
امکان تعیین تاریخ پرداخت هزینه در زمان درج هزینه جدید
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/07/10
تغییرات در نسخه 10.1.9
نمایش میزان اعتبار قفل‌شده در تراز مالی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/07/08
تغییرات در نسخه 10.1.8
امکان مشاهده سریع تراکنش‌های یک حساب با کلیک بر ذره‌بین موجود در پنجره اصلی نرم‌افزار -> موجودی
امکان گروه‌بندی نتایج در گزارش بدهی‌های اشخاص
امکان تعیین عنوان تکمیلی بدهی در تقسیم هزینه بر اساس پارامتر
امکان حذف حساب‌های بدون تراکنش
امکان بررسی نگارش جدید نرم‌افزار بصورت دستی از بخش راهنما -> بررسی نگارش نرم‌افزار
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/07/03
تغییرات در نسخه 10.1.7
امکان مشاهده سریع لیست مطالبات با کلیک بر ذره‌بین موجود در پنجره اصلی نرم‌افزار -> مطالبات مجتمع
بهبود روش انتخاب چند بدهی در بدهی‌های اشخاص
امکان عدم چاپ سهم واحد از هزینه در لیست شارژ ماهانه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/26
تغییرات در نسخه 10.1.6
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/23
تغییرات در نسخه 10.1.5
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/16
تغییرات در نسخه 10.1.4
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/14
تغییرات در نسخه 10.1.3
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/10
تغییرات در نسخه 10.1.2
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1398/06/09
تغییرات در نسخه 10.1.1
اضافه‌شدن بخش بدهی‌های اشخاص
اضافه‌شدن بخش تخفیف‌ها و تشویق‌ها
اضافه‌شدن بخش وام (اعطایی به پرسنل / دریافتی از بانک)
اضافه‌شدن گزینه لیست بدهی‌های شخص در بخش اطلاعات شخص
اضافه‌شدن گزینه تغییر وضعیت سکونت در بخش اطلاعات واحد
اضافه‌شدن نمودار بدهی‌های ثبت‌شده در پنجره اصلی نرم‌افزار
امکان تهاتر هزینه‌پرداخت‌شده توسط شخص با بدهی‌های همان شخص در بخش دریافت وجه
امکان تهاتر بخشی ازمبلغ هزینه با وام اعطایی به پرسنل
اضافه‌شدن امکان در نظر گرفتن تاریخ حضور افراد در محاسبه شارژ
اضافه‌شدن امکان در نظر گرفتن تاریخ حضور افراد در دوره/ماه هزینه در تقسیم هزینه بر اساس پارامتر
اضافه‌شدن بخش گزارش بدهی‌های اشخاص
امکان تعریف انواع مختلف دارایی برای یک واحد همراه با مبلغ جهت اضافه‌شدن به مبلغ شارژ
اضافه‌شدن بخش روش‌های جریمه
اضافه‌شدن بخش روش‌های تشویق
اضافه‌شدن بخش تعریف بدهی‌های اشخاص
پشتیبانی از پنل‌های پیامک مختلف که برای ارتباط نرم‌افزار با پنل از روش URL پشتیبانی می‌کنند
اضافه‌شدن بخش تاریخچه عملیات سیستم
بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/12/18
تغییرات در نسخه 9.7.5
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/11/23
تغییرات در نسخه 9.7.4
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/10/20
تغییرات در نسخه 9.7.3
امکان مشاهده مطالبات تسویه‌شده در گزارش تراز مالی
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/09/19
تغییرات در نسخه 9.7.2
پشتیبانی از دستگاه SMS-BAN جهت ارسال پیامک از طریق سیم‌کارت
اضافه‌شدن ستون "پرداخت‌نشده" در گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/08/29
تغییرات در نسخه 9.7.1
اضافه‌شدن بخش واریز و برداشت متفرقه
امکان ضرب مبلغ طبقه/ضریب طبقه در متراژ در فرمول محاسبه شارژ
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/07/23
تغییرات در نسخه 9.6.5
امکان جستجو در دارایی‌های اشخاص از بخش جدید جستجوی سریع
امکان محاسبه بدهی عمرانی و سایر بر اساس ترکیبی از مبلغ ثابت، متراژ و نفرات ساکن
امکان قفل‌کردن مبلغ دلخواه از اعتبار یک شخص
امکان توزیع درآمد به نسبت متراژ و مبلغ دلخواه
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/07/04
تغییرات در نسخه 9.6.4
نمایش اعتبار قفل‌شده در گزارش مالی شخص، قبض شارژ و دسترسی سریع به اطلاعات شخص
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/07/01
تغییرات در نسخه 9.6.3
اضافه‌شدن بخش قفل‌کردن/آزادکردن اعتبار
بهبود بخش چاپ چک
اضافه‌شدن عملیات ثبت خالی‌شدن واحد
امکان تعیین دریافت وجه از پرداخت‌کننده نامشخص
امکان مشخص‌کردن پرداخت‌کننده برای دریافت‌ وجه با پرداخت‌کننده نامشخص
امکان چاپ دوره‌های هزینه در قبض شارژ
امکان تجمیع لیست هزینه‌ها بر اساس عنوان، گروه و سرفصل در قبض شارژ
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/06/03
تغییرات در نسخه 9.6.2
امکان چاپ بر روی چک صادره (نسخه طلایی)
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/05/18
تغییرات در نسخه 9.6.1
اضافه‌شدن بخش پروژه‌ها در هزینه‌ها و امکان تعیین پروژه در زمان درج و ویرایش هزینه (نسخه طلایی)
امکان تعیین نوع هزینه از میان جاری و عمرانی و گزارش‌گیری در هزینه‌ها بر اساس نوع هزینه
امکان چاپ هزینه‌های مرتبط با یک انتقال موجودی
امکان تعیین منبع مالی هزینه در زمان درج هزینه جدید
امکان تعیین شارژ ثابت برای یک واحد
اضافه‌شدن فیلد کد واحد به مشخصات واحد و اضافه‌شدن کد واحد به مبلغ شارژ
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/05/08
تغییرات در نسخه 9.5.4
امکان ویرایش انتقال موجودی میان حساب‌ها
بهبود گزارش مالی شخص و امکان تهیه گزارش با جزئیات کمتر
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/05/03
تغییرات در نسخه 9.5.3
امکان تعیین منبع تأمین مالی یک هزینه
امکان نگهداری آخرین نحوه پرداخت در دریافت وجه
اضافه‌شدن کلمات کلیدی نام پرداخت‌کننده و شماره پیگیری در ارسال پیام کوتاه در پنجره دریافت وجه
ارائه App برای گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل اندروید
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/03/19
تغییرات در نسخه 9.5.2
امکان درج مستندات برای چک صادره
امکان درج مستندات برای مالکیت و اجاره یک واحد
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/03/10
تغییرات در نسخه 9.5.1
امکان درج مستندات برای شخص
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/03/08
تغییرات در نسخه 9.4.9
بهبود در گزارش‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1397/02/25
تغییرات در نسخه 9.4.8
امکان انتخاب بازه زمانی و وضعیت چک در گزارش خلاصه مالی اشخاص
امکان ارسال پیام برای دارندگان بدهی بیش از مبلغ موردنظر
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/02/04
تغییرات در نسخه 9.4.7
امکان تسویه خودکار بدهی عمرانی و سایر در زمان درج بدهی
امکان تسویه خودکار بخشی از شارژ ماهانه در زمان ثبت شارژ
اضافه‌شدن گزینه "فقط بدهکاران لیست شود" در گزارش خلاصه مالی اشخاص
امکان تنظیم یادآوری‌ها
امکان یادآوری قراردادهای اجاره پایان‌یافته
بهبود در بخش‌های مختلف
 
1396/01/27
تغییرات در نسخه 9.4.6
اضافه شدن جستجو بر اساس وضعیت دریافت در گزارش درآمدها
امکان تعیین نوع گروه‌بندی و نمایش مبلغ پرداخت‌نشده در لیست سایر بدهی‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1397/01/09
تغییرات در نسخه 9.4.5
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/12/24
تغییرات در نسخه 9.4.4
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/12/10
تغییرات در نسخه 9.4.3
اضافه شدن گزارش وضعیت حساب‌ها
امکان ارسال پیام به صورت صوتی با استفاده از سرویس آوانک
امکان دریافت خودکار بروزرسانی‌ها
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/11/16
تغییرات در نسخه 9.4.2
امکان چاپ نام ماه بجای شماره ماه در رسید دریافت شارژ، گزارش مالی شخص، گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها و گزارش بدهی واحدها
امکان تجمیع بدهی‌های ماه‌های گذشته در قبض شارژ
امکان در نظر گرفتن تاریخ شروع سکونت در محاسبه شارژ
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/11/01
تغییرات در نسخه 9.4.1
اضافه‌شدن گزارش خلاصه مالی اشخاص
امکان تقسیم هزینه بر اساس پارامتر بدون تأثیر در مقدار شارژ ماهانه
امکان محاسبه جریمه برای بدهکاران دارای بدهی بیش از یک مقدار مشخص
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/09/21
تغییرات در نسخه 9.3.9
اضافه‌شدن بخش معرفی ربات تلگرام
بهبود گزارش تراز مالی
بهبود گزارش درآمدها
بهبود گزارش هزینه‌ها
بهبود گزارش بدهی واحدها
بهبود در بخش‌های مختلف
  
1396/08/21
تغییرات در نسخه 9.3.8
امکان انتقال چندگانه واحدها به گروه جدید
تطبیق نرم‌افزار با آخرین نسخه ویندوز 10 (1709)
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/07/24
تغییرات در نسخه 9.3.7
امکان حذف چندگانه درآمدها
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/07/05
تغییرات در نسخه 9.3.6
بهبود گزارش تراز مالی
اضافه‌شدن بخش دسترسی سریع به واحد
اعلام بدهی/اعتبار در زمان تغییر مالک/مستأجر
نمایش بدهی افراد قبلی واحد در زمان دریافت وجه
امکان محدودکردن بدهکاران در گزارش بدهی واحدها به ساکنین
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/06/05
تغییرات در نسخه 9.3.5
اضافه‌شدن گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه
اضافه‌شدن بخش صدور برگ تسویه
اضافه‌شدن بخش درآمدهای ثابت
امکان الصاق مستندات به درآمدها
امکان ویرایش برگ تسویه
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/05/23
تغییرات در نسخه 9.3.4
اضافه‌شدن بخش چک‌های ضمانت
امکان ارسال پیام کوتاه در زمان دریافت وجه
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/05/08
تغییرات در نسخه 9.3.3
اضافه‌شدن بخش دسترسی سریع به اطلاعات شخص
امکان طراحی گزارش مالی شخص
امکان چاپ چندگانه در گزارش مالی شخص
امکان انتخاب افراد دارای بدهی جهت ارسال پیام کوتاه
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/04/28
تغییرات در نسخه 9.3.2
امکان پشتیبانگیری خودکار در فضای ابری
امکان نمایش شماره تماس در گزارش بدهی واحدها
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/04/14
تغییرات در نسخه 9.3.1
اضافه‌شدن امکان پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان و پرداخت آنلاین
نمایش مشخصات تماس گیرنده و میزان بدهی ایشان
امکان ویرایش پرداخت هزینه
ویرایش چک دریافتی
امکان انتخاب بدهی‌ها بر اساس نوع در دریافت وجه
تفکیک مبالغ بدهی در گزارش بدهی واحدها
جستجو در بخش لیست سایر بدهی‌ها
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/03/18
تغییرات در نسخه 9.2.5
انتخاب/عدم انتخاب بدهی در دریافت وجه با دبل کلیک
انتخاب/عدم انتخاب هزینه در تکمیل پرداخت چندگانه هزینه‌ها با دبل کلیک
امکان ویرایش پرداخت هزینه
امکان چک‌کردن موجودی حساب در درج هزینه‌ها
امکان چک‌کردن موجودی حساب در درج هزینه‌ها
امکان انتخاب نوع هزینه‌ها در گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها
امکان انتخاب عنوان بدهی در تقسیم هزینه‌ها بر اساس مصرف
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/03/10
تغییرات در نسخه 9.2.4
امکان تکمیل پرداخت چندگانه هزینه‌ها
بهبود در بخشهای مختلف
اضافه‌شدن لینک کانال تلگرام
  
1396/03/03
تغییرات در نسخه 9.2.3
امکان ارسال پیامک از طریق پنل (بصورت مستقیم از طریق نرم‌افزار ویندوزی)
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/02/30
تغییرات در نسخه 9.2.2
امکان ثبت سوابق کنتور واحدها در زمان تقسیم هزینه بر اساس مصرف
امکان صدور قبض برای واحد و شخص
امکان درج متن اخطار تأخیر در پرداخت در قبض
امکان انتخاب موارد چاپ‌شده در قبض
امکان درج پیوست برای دریافت وجه
امکان تعیین نحوه چاپ لیست بدهی‌ها در قبض شارژ
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/02/19
تغییرات در نسخه 9.2.1
امکان پرداخت از طرف مالک و یا مستأجر
امکان چاپ گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها برای چندین واحد
امکان شخصی‌سازی گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها
نمایش تغییرات هر نگارش در اولین اجرا
دسترسی آسان به لیست تغییرات نگارش‌های برنامه
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/02/09
تغییرات در نسخه 9.1.9
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/02/04
تغییرات در نسخه 9.1.8
امکان نمایش نمودار شارژ ماهانه برای یک گروه
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/01/28
تغییرات در نسخه 9.1.7
بهبود در سرعت اجرای گزارش‌ها
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/01/20
تغییرات در نسخه 9.1.6
امکان انتخاب بازه برای نمودار دخل و خرج مجتمع در صفحه اصلی
نمایش مبلغ درآمدهای دریافت‌نشده در صفحه اصلی نرم‌افزار
امکان انتخاب بازه وتعداد برای نمودار هزینه‌ها در صفحه اصلی
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/01/15
تغییرات در نسخه 9.1.5
نمایش عملکرد گروه در صفحه اصلی نرم‌افزار
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/01/10
تغییرات در نسخه 9.1.4
بهبود در بخشهای مختلف
  
1396/01/09
تغییرات در نسخه 9.1.3
اضافه شدن گزارش وضعیت بدهی‌های واحد
اضافه شدن امکان درج بدهی‌های مالک در قبض مستأجر
بهبود در بخشهای مختلف
  
1395/12/28
تغییرات در نسخه 9.1.2
اضافه شدن امکان ضروری بودن درج شماره پیگیری
بهبود در بخشهای مختلف
  
1395/12/24
تغییرات در نسخه 9.1.1
انتساب بدهی به شخص (در نگارش‌های قبلی، بدهی به واحد منتسب می‌شد)
امکان پرداخت اقساطی شارژ ماهانه
امکان مدیریت اشخاص از جمله پیمانکاران
امکان پرداخت اقساطی هزینه‌های مجتمع
امکان برگشت وجه به اشخاص
گزارش مالی شخص
ثبت تنظیمات انتخابی کاربر در هر بخش
امکان فعال/غیر فعال کردن یک حساب
امکان الزامی کردن انتخاب حساب
امکان اعمال جریمه بر اساس روز برای آخرین شارژ ماهانه ثبت شده
امکان انتساب چند واحد (بصورت مالک و یا مستأجر) به یک شخص
تمایز میان بدهی‌های اشخاص که برای مجتمع درآمد محسوب می‌شود (مانند استفاده از آسانسور جهت اسباب‌کشی و یا استفاده از استخر) و بدهی‌های اشخاص که جهت جمع‌آوری اعتبار برای پرداخت یک هزینه ثبت می‌شود (مانند شارژهای عمرانی
امکان چاپ مجدد رسید دریافت وجه
امکان ویرایش تاریخ، حساب، نحوه پرداخت، شماره پیگیری و توضیحات یک دریافت وجه بدون لغو آن
بهبودهای فراوان در نرم‌افزار
  
1395/09/09
تغییرات در نسخه 8.3.7
بهبود در بخشهای مختلف
  
1395/08/27
تغییرات در نسخه 8.3.6
امکان درج اطلاعات واحدها از طریق فایل اکسل
بهبود در بخشهای مختلف
 
1395/08/06
تغییرات در نسخه 8.3.5
بهبود در بخشهای مختلف
 
1395/07/29
تغییرات در نسخه 8.3.4
امکان تعیین تعداد انبار در فرمول محاسبه شارژ
نمایش لیست ساکنین در گزارش مشخصات واحدها و ساکنین
نمایش مانده بدهی در رسید دریافت وجه و پرداخت شارژ
 
1395/06/31
تغییرات در نسخه 8.3.3
بهبود در بخشهای مختلف
 
1395/06/20
تغییرات در نسخه 8.3.2
امکان طراحی گزارش تراکنش ها
بهبود در بخشهای مختلف
 
1395/06/14
تغییرات در نسخه 8.3.1
امکان توزیع درآمد میان واحدها
امکان ورود لیست شارژ و ذخیره لیست شارژ
بهبود در بخشهای مختلف
 
1395/05/23
تغییرات در نسخه 8.2.3
نمایش موجودی در پایان بازه و در زمان تهیه گزارش در گزارش تراز مالی
بهبود بخش مستندات
امکان چاپ دسته ای گزارش مالی واحد
بهبود در بخشهای مختلف
1395/04/31
تغییرات در نسخه 8.2.2
بهبودهای جزئی
 
1395/04/30
تغییرات در نسخه 8.2.1
امکان تعیین میزان سهم دسته بندی های واحدها از هزینه
امکان ایجاد تفاوت در سهم بردن واحدهای خالی از هزینه نسبت به واحدهای دارای ساکن
امکان عدم محاسبه جریمه برای واحدهای خالی
امکان تعیین میزان سهم دسته بندی های واحدها از هزینه
اضافه شدن چاپ رسید انتقال وجه میان حسابها
اضافه شدن بخش دبیرخانه
بروزرسانی راهنما
 
1395/02/27
تغییرات در نسخه 8.1.9
بهبود در گزارش تراز مالی
بهبود در بخش های مختلف
 
1395/02/22
تغییرات در نسخه 8.1.8
امکان بررسی وضعیت چک ها در گزارش تراز مالی
امکان درج ارزش دارایی های گروه و نمایش مجموع ارزش در گزارش تراز مالی
امکان ارسال متناوب اطلاعات به سرویس وب
 
1395/01/18
تغییرات در نسخه 8.1.7
بهبود چاپ گزارش سهم هر واحد از هزینه ها
 
1394/12/24
تغییرات در نسخه 8.1.6
بهبود چاپ گزارش قبض شارژ
 
1394/12/17
تغییرات در نسخه 8.1.5
بهبود چاپ گزارش مالی واحد
 
1394/12/06
تغییرات در نسخه 8.1.4
بهبود گزارش تراز مالی مجتمع
 
1394/12/03
تغییرات در نسخه 8.1.3
چاپ چک و هزینه های مرتبط
بهبود ارسال اطلاعات به وب
ثبت درآمد برای شارژهای غیرمشترک پرداخت شده بصورت قسطی
 
1394/11/28
تغییرات در نسخه 8.1.2  
اضافه شدن چاپ رسید درآمد با امکان طراحی رسید
اضافه شدن چاپ رسید هزینه با امکان طراحی رسید
امکان طراحی گزارش مالی واحد 
بهبود گزارش تراز مالی مجتمع
امکان تعیین تقش و دسترسی برای کاربران نرم‌افزار
بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار
بهبودهای ظاهری در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/10/23 
تغييرات در نسخه 8،1،1
امکان گزارش‌گیری تحت سرویس وب برای اعضاء هیأت مدیره و اعضاء مجتمع اعم از مالک و یا مستأجر (قابل استفاده در کامپیوتر شخصی، تبلت و گوشی هوشمند)
امکان ارسال پیامک فقط با شارژ حساب به تعداد پیامک موردنیاز و بدون نیاز به پرداخت هزینه سالانه پنل پیامک در سرویس وب
امکان ثبت جریمه و اجاره دارایی مجتمع بصورت یک شارژ غیر مشترک و یا در مبلغ شارژ ماهانه
امکان درج شارژ برای یک واحد
امکان حذف شارژ یک واحد 
امکان چاپ مشخصات دریافت وجه (کد پیگیری و چک) در رسید عملیات دریافت و پرداخت
امکان تهیه خروجی PDF از تمامی رسیدها و گزارش‌ها
بهبودهای ظاهری در تمامی بخش‌های نرم‌افزار
 
1394/07/23
تغييرات در نسخه 7،2،8
امکان ثبت بدهی اولیه واحد و موجودی اولیه ساکنین در زمان درج واحد جدید
امکان حذف تراکنش انتقال موجودی میان حسابها
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/06/11
تغييرات در نسخه 7،2،7
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
1394/08/26
تغييرات در نسخه 7،3،1
امکان ارسال پیامک توسط 3G/GSM Modem
بهبود گزارشهای مالی مجتمع
اضافه شدن بخش تغییر مقدار شارژ یک واحد
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/07/23
تغييرات در نسخه 7،2،8
امکان ثبت بدهی اولیه واحد و موجودی اولیه ساکنین در زمان درج واحد جدید
امکان حذف تراکنش انتقال موجودی میان حسابها
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/06/11
تغييرات در نسخه 7،2،7
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/06/02
تغييرات در نسخه 7،2،6
امکان چاپ اطلاعات تکمیلی واحدها در قبض شارژ
جستجو بر اساس دوره هزینه در گزارش هزینه‌ها
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار
 
1394/04/15
تغييرات در نسخه 7،2،5
امکان درج همزمان چند هزینه و ارتباط با چکهای صادره
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
تغييرات در نسخه 7،2،4
امکان محاسبه شارژ واحدهای خالی بر اساس متراژ
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
تغييرات در نسخه 7،2،3
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
1394/03/25
تغييرات در نسخه 7،2،2
افزوده شدن گزارش درآمدها
یادآوری تاریخ وصول چک‌های دریافتی
بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 
تغييرات در نسخه 7،2،1
افزوده شدن بخش چکهای صادره و ارتباط چکها با هزینه‌های مجتمع همراه با یادآوری چکها
افزوده شدن اطلاعات تکمیلی برای واحدها و اشخاص
بهبود گزارش مشخصات واحدها و ساکنین
بهبود گزارش بدهکاران و بستانکاران
امکان تهیه نمودار روند هزینه‌ها بر اساس میزان مصرف
امکان چاپ در بخش دارایی‌های گروه
امکان تفکیک بر اساس ساکن/مالک/مستأجر در گزارش پیام کوتاه
بهبودهایی در عملکرد و ظاهر نرم‌افزار
 
1394/02/13
تغييرات در نسخه 7،1،11
بهبودهایی در گزارش خلاصه مالی
امکان تهیه خلاصه گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها
 
تغييرات در نسخه 7،1،10
بهبودهایی در گزارش خلاصه مالی
 
تغييرات در نسخه 7،1،9
  بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار 
 
تغييرات در نسخه 7،1،8
  بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار 
 
1393/11/05
تغييرات در نسخه 7.1.7
امکان انتخاب واحدهای غیر خالی جهت چاپ در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه و ماهانه و بدهی واحدها
بهبودهای ظاهری
 
1393/10/17
تغييرات در نسخه 7.1.6
امکان انتخاب نوع بدهی جهت درج در لیست در گزارش مالی واحدها
امکان انتخاب واحدهای غیر خالی جهت چاپ در صدور قبض شارژ
بهبود در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه

تغييرات در نسخه  7،1،5
بهبود در گزارش خلاصه مالی

تغييرات در نسخه  7،1،4
تعیین یک نوع هزینه و درآمد جهت انتقال موجودی
امکان محاسبه یا عدم محاسبه تراکنش‌های مربوط به انتقال موجودی در گزارش‌ها
امکان ثبت مشخصات چک در زمان افزایش اعتبار جهت پرداخت شارژ غیر مشترک
اضافه شدن بخش مشاهده وضعیت سیستم
امکان انتخاب حساب در گزارش خلاصه مالی
حذف شرط اجباری بودن درج بازه زمانی برای یک هزینه
نمایش پیغام‌های مناسب در زمان حذف واحد، مالک و مستأجر
بهبودهای ظاهری
 
1393/09/27
تغييرات در نسخه  7،1،3
اضافه شدن بخش مستقل لغو دریافت و پرداخت جهت سهولت در تصحیح عملیات
نمایش موجودی حسابها در صفحه اصلی
نمایش نسبت سکونت مالک و مستأجر همراه با نمودار در صفحه اصلی
امکان تفکیک شارژها و درج لیست هزینه‌ها و درآمدها در گزارش خلاصه مالی
امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش واحدهای بدون بدهی در گزارش بدهی واحدها
اضافه شدن چند کلیدواژه در بخش تهیه لیست ارسال پیامک
امکان درج لیست شارژهای غیرمشترک در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه
بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها
اضافه شدن بخشهای درج مالک و مستأجر برای یک واحد در بخش مدیریت واحدهای مجتمع
بهبودهای ظاهری در کل نرم‌افزار
 
1393/08/18
تغييرات در نسخه 7،1،2
امکان انتخاب نوع شارژ در گزارش بدهی واحدها
امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش نام ساکن واحدها در گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه و گزارش بدهی واحدها
اصلاح نمایش نام پرداخت‌کننده در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالیانه واحدها
بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها
بهبودهای جزئی
 
1393/06/27 
تغييرات در نسخه7،1،1
اضافه شدن بخش هزینه‌های دوره‌ای
اضافه شدن بخش چک‌های دریافتی با امکان درج مشخصات چک در زمان دریافت وجه
اضافه شدن بخش انتقال موجودی از یک حساب به حساب دیگر
اضافه شدن بخش یادداشت‌ها و صورتجلسات با قابلیت درج مستندات به همراه نمایش یادآوری در زمان شروع نرم‌افزار
اضافه شدن بخش گزارش وضعیت اجاره واحدها
امکان درج توضیح در شارژ غیر مشترک
امکان محاسبه شارژ غیر مشترک بر اساس متراژ و نفرات
دسترسی آسانتر به دریافت وجه در زمان پزداخت شارژ غیر مشترک
امکان تعریف زمان اجاره برای دارایی مجتمع
امکان دریافت وجه بدون انتخاب هزینه در بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت
امکان ویرایش گزارش بدهی واحدها
درج تاریخ چاپ در قبض شارژ
امکان محدودکردن نمایش شارژها به پرداخت‌شده و یا پرداخت‌نشده در گزارش وضعیت شارژ ماهانه
درج اعتبار مالک و مستأجر در زمان چاپ گزارش مالی واحد
نمایش نام پرداخت‌کننده، مالک و مستأجر در کنار شماره واحد
بهبودهای جزیی در برخی گزارش‌ها
1393/06/05
تغييرات در نسخه 6،3،11
بهبودهای جزیی در گزارش مالی واحد و خلاصه گزارش مالی مجتمع
 
1393/05/14
تغييرات در نسخه 6،3،10
رفع خطا در محاسبه شارژ در صورت استفاده از گزینه نفرات
بهبودهای جزیی
 
1393/04/07
تغييرات در نسخه 6،3،9
سازگارشدن نرم‌افزار با نمایشگرهای با وضوح بالا (Full HD)
امکان استفاده از بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت بدون واریز وجه
اضافه شدن کلمه کلیدی اعتبار ساکن در گزارش لیست ارسال پیام کوتاه
 
1393/03/17
تغييرات در نسخه 6،3،8
اضافه شدن بخش حذف شارژ محاسبه شده
اضافه شدن بخش اصلاح حروف فارسی
 
1393/03/07
تغييرات در نسخه 6،3،7
اضافه شدن بخش درج واحد جدید جهت سهولت در کار
حذف شرط انتخاب گروه در گزارش تراز مالی
 
1393/01/06
تغييرات در نسخه 6،3،6
امکان ذخیره گزارشها و رسیدها بصورت PDF
چک نمودن خودکار نسخه جدید نرم‌افزار
تغييرات در نسخه 6،3،5
امکان ویرایش گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه
بهبود گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالیانه واحد
تغييرات در نسخه 6.3،4
بهبود گزارش خلاصه مالی مجتمع
بهبود چاپ در گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه
تغييرات در نسخه 6.3،3
اضافه‌شدن امکان ثبت میزان مصرف هر واحد در یک هزینه و محاسبه سهم واحد از مبلغ هزینه
تغييرات در نسخه 6،3،2
بهبود گزارش خلاصه مالی مجتمع
بهبود چاپ در گزارش بدهی واحدها و گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه
تغييرات در نسخه 6،3،1
اضافه شدن گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه
امکان مشاهده گزارش گردش حساب
امکان تغییر توضیحات شارژ غیر مشترک و رسیدهای موجود در سوابق دریافت
بهبودهای ظاهری 
تغييرات در نسخه 6،2،5
بهبودهای ظاهری
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6،2،4
امکان محاسبه جریمه بصورت یک مبلغ ثابت به ازاء هر ماه
امکان درنظرگرفتن پرداخت‌شده بودن شارژ در قبض شارژ
بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6،2،3
رفع محدودیت پرداخت همزمان چند بدهی
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.2،2
بهبودهای ظاهری
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.2،1
اضافه‌شدن گزینه نمایش موارد مشترک بصورت مجموع در گزارش هزینه‌ها
بهبود گزارش‌های چاپی
نمایش اعداد به صورت تفکیک سه رقم
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.1.5
اضافه‌شدن گزینه نمایش موارد مشترک بصورت مجموع در گزارش تراز مالی مجتمع
رفع خطا در نمایش مقدار شارژهای غیرمشترک پرداخت‌نشده در بخش کاشانه ما
بهبودهای ظاهری
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.1.4
اضافه‌شدن امکان چاپ برای نمودارهای بخش کاشانه ما
رفع خطا در نمایش لیست بدهکاران و بستانکاران
بهبودهای ظاهری
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.1.3
بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار
تغییر پیشنیاز اجرای نرم‌افزار از .Net 2.0 به .Net 4.0 جهت اجرای آسانتر در ویندوز 8
بهبودهای ظاهری
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 6.1.2
اضافه‌شدن گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها
بهبودهای ظاهری
تغييرات در نسخه 6.1.1
امکان تخصیص هزینه‌ها به برخی واحدهای یک گروه
نمایش اطلاعات مجتمع بصورت نمودار
امکان تعیین نحوه پرداخت وجه
تکمیل اطلاعات در قبض‌ها و رسیدها
لیست شدن بدهی واحد در گزارش مالی
بهبودهای ظاهری
تغييرات در نسخه 5.4.4
رفع خطا در چاپ هزینه‌های ماه جاری در لیست شارژ ماهانه تمام واحدها
تغييرات در نسخه 5.4.3
اضافه شدن امکان اختصاص ضریب به پارامترهای گروه‌ها جهت تسهیم هزینه‌های مشترک
تغييرات در نسخه 5.4.2
اضافه‌شدن امکان محاسبه گزارش تراز مالی مجتمع بر اساس وجه دریافتی از واحدها (علاوه بر گزینه قبلی: پرداختی واحدها) 
اضافه شدن اطلاعات بیشتر در لیست شارژ ماهیانه مجتمع
تغييرات در نسخه 5.4.1
اضافه‌شدن امکان محاسبه هزینه‌ها بر اساس تعداد نفرات در ضریب طبقات 
اضافه شدن امکان تعیین نحوه تقسیم هزینه‌ها برای واحدهای خالی
تغييرات در نسخه 5.3.5
اضافه‌شدن امکان اثر دادن تعداد نفرات در ضریب طبقات در فرمول شارژ
اضافه شدن نمایش تعداد نفرات در قبض شارژ ماهانه و لیست شارژ ماهانه
تغييرات در نسخه 5.3.4
اضافه‌شدن امکان عدم چاپ هزینه های با سهم واحد صفر در قبض ماهانه
تغييرات در نسخه 5.3.3
رفع خطای جزیی
تغييرات در نسخه 5.3.2
اضافه‌شدن امکان تغییر شماره واحد
تغييرات در نسخه 5.3.1
اضافه‌شدن گزارش لیست ارسال پیام کوتاه
اضافه‌شدن طرح 4 به حالت نمایش
اضافه‌شدن بخش نمایش کلام بزرگان
امکان انتخاب نمایش سطر فیلتر در لیست‌ها
رفع خطاهای جزیی
بهبودهای ظاهری
تغييرات در نسخه 5.2.10
رفع خطا در گزارش هزینه‌ها
تغييرات در نسخه 5.2.9
رفع خطاهای جزیی
بهبودهای ظاهری
تغييرات در نسخه 5.2.8
رفع خطا در انتخاب مستأجر به عنوان پرداخت کننده
رفع خطاهای جزیی
بهبودهای ظاهری
تغييرات در نسخه 5.2.7
رفع خطای عدم هماهنگی بخشهای پرداخت شارژ
تغييرات در نسخه 5.2.6
رفع خطا در عملیات لغو سوابق پرداخت
رفع خطا و بهبود در گزارش هزینه‌ها
تغييرات در نسخه 5.2.5
اضافه‌شدن جستجو و چاپ گزارش از هزینه‌ها با امکان طراحی گزارش
اضافه‌شدن امکان ویرایش حساب در سوابق مالی
اضافه‌شدن امکان چاپ چندگانه رسید در سوابق مالی و پرداخت
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.2.4
اضافه‌شدن چاپ رسید در بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت
اضافه‌شدن چاپ لیست شارژ ماهانه تمام واحدها با امکان طراحی گزارش
تغييرات در نسخه 5.2.3
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.2.2
رفع خطای جزیی در ذخیره فرمول شارژ
بهبودهای ظاهری در گزارش‌ها
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.2.1
اضافه‌شدن امکان محاسبه شارژ بر اساس دارایی‌های مجتمع/گروه اجاره داده شده به واحدها
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.1.4
اضافه شدن امکان محاسبه شارژ بر اساس نفرات بیش از چند نفر
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.1.3
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.1.2
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 5.1.1
اضافه‌شدن امکان تعریف و تفکیک گروه‌های مختلف مانند بلوک‌ها، انواع تجاری/اداری و ...
اضافه‌شدن امکان تعریف حساب‌های مختلف جهت واریز/برداشت هزینه‌ها و درآمدها
اضافه‌شدن امکان نگهداری سوابق مالکین و مستأجرین
اضافه‌شدن امکان درج و نگهداری اطلاعات مربوط به دارایی گروه‌ها، واحدها و افراد
اضافه‌شدن فیلدهای اطلاعاتی سرفصل و گروه برای هزینه‌ها
اضافه‌شدن امکان تعریف نوع درآمدها
اضافه‌شدن امکان محاسبه هزینه‌ها بصورت ترکیبی از متراژ، نفرات، طبقه و تعداد واحدها
بهبود در بخش مستندات هزینه و اسکن
تغييرات در نسخه 4.3.4
اضافه شدن بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت
بهبود در برخی بخشهای ظاهری
تغييرات در نسخه 4.3.3
نمایش اعتبار فعلی واحد در زمان صدور قبض شارژ
نمایش لیست هزینه ها برای مالکین در قبض شارژ
امکان چاپ نکردن موارد مربوط به شارژهای غیرمشترک برای مستأجرین در قبض شارژ
تغييرات در نسخه 4.3.2
رفع خطای دریافت وجه با مقدار صفر
امکان حذف سوابق لغو شده
رفع خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 4.3.1
تصحیح توزیع درآمدها و واریز به حساب مالک بجای کسر از شارژ ماهیانه
اضافه شدن گزینه دخالت دادن اعتبار فعلی واحد در محاسبات مربوط به قبض شارژ
تغييرات در نسخه 4.2.3
رفع خطای مربوط به طبقه همکف در محاسبه هزینه‌های مبتنی بر ضریب طبقات
تغييرات در نسخه 4.2.2
امکان توزیع درآمدها میان واحدها و کسر از میزان شارژ ماهانه
تغييرات در نسخه 4.2.1
توسعه بخش شارژ عمرانی و تغییر نام به شارژهای غیر مشترک
امکان محاسبه جریمه برای شارژهای غیر مشترک معوقه
تغييرات در نسخه 4.1.5
رفع خطای عدم هماهنگی میان شارژ محاسبه شده و قبض شارژ ماهانه
تغييرات در نسخه 4.1.4
اضافه شدن امکان درج توضیح هزینه در قبض شارژ
رفع خطای محاسبه مبلغ قابل پرداخت واحدهای دارای اعتبار
فارسی سازی برخی کلمات در محیط گزارش ساز
تغييرات در نسخه 4.1.3
اضافه شدن امکان محاسبه نشدن شارژ برای برخی واحدها
اضافه شدن امکان درج هزینه بدون دخالت در محاسبه شارژ
رفع برخی خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 4.1.2
اضافه شدن امکان محاسبه شارژ برای واحدهای خالی
درج نحوه محاسبه شارژ در قبض شارژ ماهانه
رفع برخی خطاهای جزیی
تغييرات در نسخه 4.1.1
تغيير اساسي در ساختار برنامه
اضافه شدن بخش درآمدهای مجتمع
اضافه شدن گزارش تراز مالی مجتمع
اضافه شدن محاسبه شارژ برای واحدهای خالی
اضافه شدن محاسبه شارژ برای تعداد پارکینگ‌های اضافی
رفع برخي خطاهاي جزئي
اضافه شدن نماهای برنامه
امکان استفاده از سه حالت ظاهری متفاوت جهت سهولت کار با نرم‌افزار
تغييرات در نسخه 3.2.7
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.6
تطبيق با ويندوزهاي 64بيتي
رفع خطا در بارگزاري بخش ويرايش‌گر گزارش‌ها
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.5
اضافه شدن گزينه "مبلغ قابل پرداخت" به انتهاي گزارش وضعيت پرداخت ريز سالانه هر واحد
رفع خطا در حذف هزينه عمراني
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.4
رفع خطا در پشتيبانگيري داده‌ها
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.3
رفع خطا و بهبود بخش هزينه‌ها
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.2
اضافه شدن بخش نمودارهاي مقايسه‌اي هزينه‌ها
بهبود گزارش مالي مجتمع
افزوده‌شدن امكان اصلاح در بخش هزينه‌ها
بهبود بخش هزينه‌ها
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.2.1
اضافه شدن بخش مستندات به هزينه‌ها
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.1.3
اضافه شدن گزينه محاسبه بر اساس طبقه در فرمول محاسبه شارژ
اضافه شدن فيلد توضيحات به هزينه‌ها
اضافه شدن پاركينگ سوم به مشخصات واحد
رفع خطاي مربوط به شماره واحد
تغيير زبان صفحه كليد به فارسي
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.1.2
افزوده‌شدن بخش گزارش‌ساز
افزوده‌شدن برخي تنظيمات
رفع برخي خطاهاي جزيي
تغييرات در نسخه 3.1.1
تغيير اساسي در ساختار برنامه
افزوده‌شدن بخش اعتبار مالك و مستأجر
افزوده‌شدن بخش دريافت وجه جهت افزايش اعتبار
تغيير روند پرداخت شارژ و كسر از اعتبار
افزوده‌شدن بخش گزارش مالي مجتمع
افزوده‌شدن بخش گزارش مالي واحدها
افزوده‌شدن بخش سوابق مالي و امكان لغو عمل و چاپ رسيد
افزوده‌شدن بخش سوابق پرداخت شارژ و امكان لغو عمل و چاپ رسيد
افزوده‌شدن بخش شناسايي واحدهايي كه با اعتبار كافي، امكان پرداخت بدهي خود را دارند
افزوده‌شدن بخش شناسايي واحدهاي داراي بدهي
امكان پيش‌نمايش پيش از چاپ در تمامي فرم‌ها با امكان خروجي به فرمت‌هاي مختلف از جمله Excel
امكان تعويض تصوير پس‌زمينه صفحه اصلي برنامه
امكان تعويض نماي برنامه
بهبود‌هاي ظاهري در تمامي بخش‌ها
امكان استفاده در محيط شبكه بصورت ساده ( غير امن )
ثبت تمامي رويدادهاي برنامه ( Log )
امكان پشتيبانگيري خودكار با تنظيمات مختلف
يادآوري رجوع به سايت در ابتداي هر ماه جهت اطلاع از نسخه جديد
نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان در سال 1386 با تلاش گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان طراحی و تولید شد.