راهنمای نرم‌افزار کاشانه
با توجه به شرایط روز جامعه، محاسبه دقيق و مدیریت شارژ واحدهای مسكونی، امری وقت گير و طاقت فرسا می‌باشد.
نرم  افزار مدیریت شارژساختمان کاشانه، گزینه بسيار مناسب و راهكاری ساده برای محاسبه عادلانه شارژ ساختمان است.
این نرم‌افزار، توانایی ثبت اطلاعات واحدها، مالكين و مستأجرین، هزینه های عمومی شامل آب و برق و گاز و هزینه های خاص مانند تعميرات آسانسور و ثبت شماره فيش پرداختی و صدور فيش را دارد. نرم افزار کاشانه، به شما اجازه میدهد تنها با دانستن مبانی ابتدایی کار با کامپيوتر و حتی آشنا نبودن به علم حسابداری از تمام امكانات این
نرم افزار به راحتی استفاده کنيد. با کمک این نرم افزار،ساکنين ساختمان میتوانند ریز سهم شارژ ماهيانه خود را به وضوح ببينند و بدانند این هزینه صرف چه مواردی شده است.
راهنمای استفاده از نرم‌افزار کاشانه جهت آشنایی شما با روند اجرای نرم‌افزار در قالب یک فایل تهیه شده است. جهت مشاهده این فایل، اینجا کلیک کنید.